Borås  –   Göteborg   –   Alingsås

Advokat Robert Utberg 

Tel: 070-817 68 71
robert@advokatutberg.se


Jag blev advokat 2007, men började arbeta på advokatfirma redan 2005. Detta efter att ha arbetat länger med bl a arvsrätt och hyresrätt. Min Juris kandidatexamen tog jag på Göteborgs Universitet 1996.


Jag har under å
rens lopp arbetat med flera olika rättsområden och därigenom fått en bred allmänjuridisk kunskap. I min dagliga verksamhet arbetar jag främst med brottmål som offentlig försvarare eller målsägandebiträde. 


Jag åtar mig även förordnanden som offentligt biträde i asylärenden. Jag är dock inte främmande för att åta mig uppdrag inom de flesta rättsområden, t.ex. arvsrättsliga eller hyresrättsliga mål.


Tveka inte att kontakta mig! 

/Robert 

Tel: 070-817 68 71
robert@advokatutberg.se
Borås (Kontor) 
Lilla Brogatan 31
503 35 Borås 
Tel: 033-48 01 80
Fax: 031-708 97 60 
Göteborg (Kontor)
Kungsportsavenyen 22
Göteborg 
Tel: 031-708 07 60
Fax: 031-708 97 60 

Alingsås(Mottagningskontor)
Lillatorget 2, vån 2
Alingsås
Tel: 0322-28 50 10
Fax: 031-708 97 60